Elk jaar wordt er een onderlinge vergelijking van de lichtmeters uitgevoerd (interkalibratie). Alle lichtmeters worden dan gedurende een aantal weken op één en dezelfde lokatie bij elkaar gezet en zij aan zij met elkaar vergeleken.

Hiernaast een vergelijking uit 2014 voor de lichtmeter van Arnhem. Vertikaal metingen van een van de meters tegen horizontaal het geniddelde van de andere meters. Je ziet dat alle data netjes, zoals behoort, op een lijn liggen.
Hiernaast staan de resultaten van de meter van Cabouw van het hele jaar 2014. Vertikaal staat het aantal metingen en horizontaal de helderheid van de hemel (mate van duisternis), met naar links donkerder en naar rechts lichter. De hemelhelderheid  met eerste kwartier maan en volle maan is ook aangegeven.

Er zijn dus twee duidelijk waarden die veel meer voorkomen dan het tussenliggende gebied: de meest linkse piek zijn de heldere nachten en de rechter piek zijn de nachten met de hele hemel bedekt met een laag bewolking. We zien dit patroon min of meer bij alle meetstations.
Hiernaast alle metingen van het hele jaar in één grafiek, waarbij vertikaal de hemelhelderheid en horizontaal de lokale tijd. De kleur geeft aan hoe vaak een meting voorkomt (rood het vaakst en donkerblauw het minst). De middelste zwarte lijn geeft het gemiddelde van de waarden aan. Te zien is dat gedurende de avond tot ongeveer middernacht langzamerhand donker wordt in Cabauw en na 04:00 uur dat snel begint te stijgen. Dit patroon zien we op alle meetlokaties.

Resultaten

Interkalibratie
Frequentie diagram
Avond/nacht ritme
English
NachtMeetnet
Donkerte in Nederland  On-line
NachtMeetnet is een handelsnaam onder Sotto le Stelle (KvK. nr. 30167055)