Speciale verschijnselen

Op deze pagina staan de grafieken van de hemelhelderheid gedurende de nacht van 27 op 28 september 2015, waarin een maansverduistering optrad. De grafiek rechts is voorzien van toelichting. Op de horizontale as staat de tijd in GMT. Dat is twee uur eerder dan Nederlandse zomertijd. De maansverduistering begon om 0:11 GMT. Om 3:07 ging de maan de kernschaduw van de aarde binnen. De maan stond toen 34 graden hoog. De totaliteit vond plaats tussen 2:11 tot 3:24. Om 4:27 was de verduistering over en stond  de maan nog 11 graden boven de horizon. In de grafiek staat links en rechts twee grootheden van verlichting. Je ziet dat de lijn in de grafiek tijdens de schemering van boven komt. Gedurende de nacht beneden is en dan weer s'ochtends tijdens de opkomst van de zon omhoog gaat.

In Arkenheem en Kootwijk waren er enige wolken rond 24:00 uur GMT, zoals te zien is aan de pieken omhoog.  Gedurende de verduisternis was het overal bijna onbewolkt zoals te zien is aan de gladde lijn, vooral in Woensdrecht. Te zien is dat de grafieken in alle 6 getoonde locaties ongeveer het zelfde patroon volgen. Na de schemering loopt de hemelhelderheid op, omdat de volle maan eerst laag en dan langzaam hoger aan de hemel komt te staan. Rond 24:00 uur GMT is het maximum en neemt de helderheid gedurende 2 uur eerst langzaam, dan sneller en tegen het eind weer langzamer af. Dit is een typische gedrag wat bij dergelijke verschijnselen optreedt. De maan staat dan zo laag dat hij nauwlijks nog invloed heeft op de duisternis. De ochtendschemering begint snel daarna.

Wat opvalt is dat de afname in hemelhelderheid per locatie verschilt. In Kootwijk en Oostkapelle is dit groot, terwijl in Utrecht en bij Tata Steel dit veel kleiner is. Dit komt doordat In Kootwijk en Oostkapelle het normaliter donkerder is. In Utrecht en bij Tata Steel is het minder donker door verlichting.
Maansverduistering 27/28 september 2015
English
NachtMeetnet
Donkerte in Nederland  On-line
NachtMeetnet is een handelsnaam onder Sotto le Stelle (KvK. nr. 30167055)